Isaiah 55:6 ( Gaelic)

“Iarraibh an Tighearna , am feadh a tha e ra fhaotainn; gairmibh air, am feadh a tha e am fagas”.

Isaiah 55: 6

Seirbheis Ghaidhlig airson Sabaid

 

This entry was posted in On-line Sermons and tagged , , , . Bookmark the permalink.